Om os

Christians Anlæg

Blev stiftet i 1997 af Christian Brendstrup, der er udlært anlægsgartner i 1999. Siden har virksomheden udviklet sig med flere ansatte, flere maskiner og flere tilbud til kunderne. I slutningen af 2003 overtog Christian Brendstrup Løgager Entreprenørforretning, en velrenommeret virksomhed, som blev grundlagt i 1962 af Kaj Rasmussen. I dag har Christians Anlæg & Løgager Entreprenør A/S 18 ansatte og et stort erfaringsgrundlag. Der rådes over en veludbygget og moderne maskinpark med små og store maskiner. Der graves ud, brydes ned og løses alle øvrige entreprenøropgaver. Dertil kommer et mobilt sorteringsanlæg til sortering af jord.

Anlægs- og entreprenøropgaver

Christians Anlæg & Løgager Entreprenør A/S klarer alle små og store opgaver. Det kan være anlæg af haver med belægning og beplantning. Det kan også være vedligeholdelse af haver med beskæring og pasning. Vi laver anlæg ved nybyggeri og fornyr ældre haver, der først kan ryddes og derefter bygges op med hyggekroge, plæner og bede. Kunderne er både private og virksomheder og mange foretrækker en vedligeholdelsesaftale, så man ikke selv skal spekulere på vedligeholdelse af de udendørs arealer.

Vi har erfaringer fra både små og store anlæg og kommer gerne med gode råd til, hvordan et haveanlæg bedst kan tilpasses omgivelserne, hvilke fliser der passer til huset osv. Her kan viden og erfaring give en gennemtænkt og harmonisk løsning. De mange forskellige arbejdsområder supplerer hinanden og gør arbejdet fleksibelt. Vi går således i bogstaveligste forstand i dybden med opgaverne, og i mange tilfælde laver entreprenørafdelingen det grundlæggende jordarbejde, hvorefter anlægsgartnerne rykker ind og laver den smukke finish med belægning og beplantning.

Snerydning

Desuden sørger vi for snerydning og bekæmpelse af glatføre, og der rykkes omgående ud, så snart vejret kræver det. Her er Bilernes Hus i Silkeborg blandt de kunder, der lader professionelle folk sørge for denne side af sagen med den tryghed og sikkerhed, det indebærer.

Autorisret kloakmester

I 2008 blev Christian Brendstrup autoriseret kloakmester. Derfor kan vores kloakafdeling tilbyde vores kunder at renovere eksisterende kloak eller etablere ny kloak. Der er også mulighed for at lægge markdræn, hvis afgrøderne er ved at drukne.

Nedbrydning og miljøhåndtering

Alle former for nedbrydning udføres efter gældende regler, knusning af beton til genbrug, sortering af jord med sorteranlæg.