Hvad kan vi

Velkommen til hjemmesiden for Christians Anlæg & Løgager Entreprenør A/S. Vi ønsker at vise jer eksempler fra forskellige projekter, vi har arbejdet på. Der er projektbilleder fra anlæg, entreprenør og kloak. Vi håber, at billederne kan give jer inspiration og lyst til at bruge os som samarbejdspartner i fremtidige projekter.

Hjemmesiden er kun et lille udpluk, vi kan meget mere. I er velkomne til at kontakte os, for vi ser alle projekter som nye og spændende udfordringer. Vi kommer gerne og besøger jer og får en snak om, hvilke ønsker og idéer I har, så vi i fællesskab kan finde en optimal løsning.

Anlæg


Entreprenør


Kloak


Vedligeholdelse


Nedbrydning


Snerydning


Maskiner